Loading...

DB Advocatuur

Als u zich richt tot DB Advocatuur, komt u in gesprek met Tamara De la Haije en Isabelle Bongers.
Wij verstrekken juridische dienstverlening aan ondernemingen en particulieren.

Loading...

Onze kracht is luisteren. Uw wensen worden echt gehoord en vertaald in juridische mogelijkheden. U vindt in ons ware belangenbehartigers. Dat betekent dat wij uw wensen niet ondoordacht herhalen. Wij scheppen geen verwachtingen die onhaalbaar zijn. U kunt rekenen op een juridisch kwalitatief en eerlijk advies, waarbij een transparante afweging wordt gemaakt tussen de kosten en baten.

Onze visie is dat wij eerst een conflict proberen te voorkomen. Mocht er onverhoopt al sprake zijn van een conflict, zullen wij de-escalerend te werk zal gaan. Een geschil oplossen in onderling overleg heeft de voorkeur. Het is echter ook onze taak om tijdig te (h)erkennen wanneer de standpunten niet verenigbaar zijn en er duidelijkheid moet komen door een gerechtelijke uitspraak.

Wij beschouwen het als een uitdaging om het standpunt van onze cliënt te vertalen in haalbare juridische vorderingen. Wij beschikken beiden over een hoog analytisch denkvermogen waardoor wij in staat zijn en het aandurven om vernieuwende standpunten in te nemen in een gerechtelijke procedure.

Tamara
De la Haije

Isabelle
Bongers

“Wij zijn echte belangenbehartigers”

U kunt rekenen op een juridisch kwalitatief hoog en eerlijk advies, waarbij een transparante afweging wordt gemaakt tussen de kosten en baten.

Rechtsgebieden

U kunt bij ons terecht met juridische vraagstukken op het gebied van het civiele recht, meer in het bijzonder personen- en familierecht, erfrecht, en algemeen verbintenissenrecht.

Erfrecht

 • Geldigheid testament
 • Verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis
 • Verdeling van een nalatenschap
 • Boedelverdeling
 • Vereffening van nalatenschap
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Rechten en plichten van een executeur
 • Rekening en verantwoording

Personen- en Familierecht

 • Echtscheiding
 • Boedelscheiding
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Afstamming
 • Hoogtechnologisch draagmoederschap
 • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
 • Alimentatie
 • Omgang & gezag

Verbintenissenrecht

 • Aansprakelijkheid
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadevergoeding

Rechtsgebieden

U kunt bij ons terecht met juridische vraagstukken op het gebied van het civiele recht, meer in het bijzonder personen- en familierecht, erfrecht, en algemeen verbintenissenrecht.

Erfrecht

 • Geldigheid testament
 • Verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis
 • Verdeling van een nalatenschap
 • Boedelverdeling
 • Vereffening van nalatenschap
 • Legitieme portie
 • Legaten
 • Rechten en plichten van een executeur
 • Rekening en verantwoording

Personen- en Familierecht

 • Echtscheiding
 • Boedelscheiding
 • Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Afstamming
 • Hoogtechnologisch draagmoederschap
 • Gerechtelijke vaststelling ouderschap
 • Alimentatie
 • Omgang & gezag

Verbintenissenrecht

 • Aansprakelijkheid
 • Contractenrecht
 • Huurrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadevergoeding