Erfrecht en DB Advocatuur

U leest er steeds meer over in de media: erfrecht is een alledaags onderwerp geworden. U wordt van alle kanten benaderd met de waarschuwing de zaken goed te regelen voor later. Iedereen krijgt ermee te maken. Maar wat is “goed regelen”? Met alle beste bedoelingen kan een testament toch voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Of houden sommige mensen zich niet aan de inhoud van het testament, maken goederen weg, of zijn niet eerlijk over wat tot de nalatenschap behoort. Of u vraagt zich af of het testament wel geldig is.

Bent u onterfd en krijgt u dan echt helemaal niets? Staat u genoemd als legitimaris in het testament? Of wordt er actie van u verwacht in de hoedanigheid van executeur?

DB Advocatuur staat u bij met raad en daad. Dreigt er een geschil te ontstaan, of zit u er al middenin, DB Advocatuur zal altijd eerst proberen om naar uw tevredenheid de kwestie in goed overleg op te lossen. Mocht dat niet mogelijk zijn, zal DB Advocatuur duidelijk en krachtig optreden in een gerechtelijke procedure.

Erfrecht

  • Geldigheid testament
  • Verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis
  • Verdeling van een nalatenschap
  • Boedelverdeling
  • Vereffening van nalatenschap
  • Legitieme portie
  • Legaten
  • Rechten en plichten van een executeur
  • Rekening en verantwoording