Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek wordt uw zaak juridisch vertaald zodat u een goede afweging kunt maken van uw kansen en risico’s.

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
Tijdens dit gesprek wordt uw zaak juridisch vertaald zodat u een goede afweging kunt maken van uw kansen en risico’s.

Tijdens het eerste gesprek zullen ook de kosten van onze juridische bijstand besproken worden. Wij verlenen rechtsbijstand op betalende basis en in sommige gevallen op basis van gefinancierde rechtshulp. Voor de inkomens- en vermogensgrens waaronder u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (klik hier).

Het is van belang dat u een eerlijke kosten- en batenanalyse kan maken. Wij zullen u daarbij helpen.

Aan de hand van uw persoonlijke situatie, inkomen en vermogen stellen wij u een uurtarief  voor. Eveneens controleren wij met u of u verzekerd bent voor de advocaatkosten middels een rechtsbijstandsverzekering.

“Wij zijn echte belangenbehartigers”

U kunt rekenen op een juridisch kwalitatief hoog en eerlijk advies, waarbij een transparante afweging wordt gemaakt tussen de kosten en baten.