Heeft u naast uw moeder geen andere ouder vermeld op uw geboorteakte, maar wel een vermoeden wie uw verwekker is, of wie toestemming heeft gegeven tot uw verwekking (kunstmatige inseminatie)? Wilt u graag dat deze ouder op uw geboorteakte wordt vermeld, zodat u ook tot deze ouder in een familierechtelijke betrekking komt te staan?

Onder voorwaarden geeft de wet u de mogelijkheid om het ouderschap gerechtelijk te laten vaststellen. Dit kan zelfs als de betreffende biologische ouder reeds is overleden.

Het ligt voor de hand dat vanwege emotionele redenen de biologische werkelijkheid in overeenstemming dient te worden gebracht met de juridische vermelding. (Lees: dat in uw geboorteakte de naam staat van uw biologische ouders). Echter, ook vanwege vermogensrechtelijke gevolgen kan het van belang zijn. Naar het wettelijke versterferfrecht erft u namelijk niet van uw biologische ouder, maar van uw juridische ouder. Zelfs bij onterving heeft u altijd nog recht op uw legitieme portie.

Als de persoon van wie u vermoed uw vader te zijn reeds is overleden, en er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat deze persoon uw verwekker is, dan is het mogelijk een opgraving te gelasten. Vervolgens kan een DNA-onderzoek worden uitgevoerd met het DNA van u en uw vermoedelijke vader.

Indien er wel een vader op geboorteakte staat vermeld, welke niet uw verwekker is, dient u eerst het vaderschap te ontkennen van de persoon op uw geboorteakte, artikel 1:200 e.v. Burgerlijk Wetboek. Het is namelijk niet mogelijk om meer dan twee juridische ouders te hebben.

Let op, op de ontkenning van vaderschap zijn termijnen van toepassing. Het is dus van belang om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen als u vermoed dat de verkeerde persoon staat vermeld op uw geboorteakte en u wenst dit te aan te passen.